Hướng Dẫn Cách Tự Lấy Số Đo May Áo Cưới và Áo Dài

MAY ĐẦM (Đầm dài, đầm ngắn, áo cưới) Lấy những số đo sau:

+ Vòng ngực (vòng 1)
+ Vòng eo (vòng 2)
+ Vòng mông (vòng 3)
+ Bụng (nếu có)
+ Hạ ngực
+ Chéo ngực
+ Hạ eo sau
+ Rộng vai (ngang vai)
+ Nách
+ Dài tay
+ Bắp tay
+ Dài đầm + Giầy


MAY ÁO DÀI Lấy những số đo sau:
+ Vòng ngực (vòng 1)
+ Vòng eo (vòng 2)
+ Vòng mông (vòng 3)
+ Bụng (nếu có)
+ Hạ ngực
+ Chéo ngực
+ Hạ eo sau
+ Rộng vai (ngang vai)
+ Cổ
+ Nách
+ Dài tay (thường hoặc raglan)
+ Bắp tay
+ Dài áo
+ Dài quần + giầy

 

 

VÒNG NGỰC: Đo vòng qua đỉnh cao nhất của ngực

VÒNG NGỰC: Đo vòng qua đỉnh cao nhất của ngực

 

VÒNG EO – Vòng thước dây qua vòng eo (nơi nhỏ nhất), như hình vẽ.

 

VÒNG MÔNG – Đo vòng qua điểm cao nhất của mông.

 

HẠ NGỰC – Đo vuông góc từ điểm cao nhất của vai tới đỉnh ngực.

 

CHÉO NGỰC - Đặt thướt dây đo như hình vẽ

 

HẠ EO SAU – Đo từ đỉnh xương cổ xuống eo sau của bạn.

 

RỘNG VAI – Đo từ xương vai bên này qua xương bên kia.

 

VÒNG NÁCH – Dang tay chóng vào hông, đo thước dây qua vòng nách.

 

VÒNG CỔ – Vòng thước dây qua cổ, chú ý nới lỏng thước. (áp dụng với áo có cổ)

 

 

DÀI TAY ÁO – Đo đỉnh xương vai tới cổ tay bạn (chiều dài tay phụ thuộc theo nhu cầu).

 

BẮP TAY TRÊN – Tay để thẳng đo sát vòng nách.

 

BẮP TAY DƯỚI – Hạ từ vòng bắp tay trên xuống 10 cm

 

CHIỀU DÀI – Đo từ đỉnh vai con, qua đỉnh ngực, đo xuống chiều dài tuỳ thích.

 

DÀI ÁO THÂN SAU - VÒNG ĐÁY – Đo sau lưng như hình vẽ.

 

DÀI QUẦN, VÁY – Đo từ eo xuống sàn + Số đo giày.

Choose Your Location and Language
  • North & South America & Oceania
  • English
SITE MAP